PvdA brengt persbericht uit mbt komst ongewenste speelplaats

Schermafbeelding 2015-08-27 om 09.55.48Naar aanleiding van het artikel in het Witte Weekblad van 13 juli jl. hebben de heren Bert
den Elzen en Willem Klijn van de PvdA contact gezocht met ravelplantsoen.nl. Op 21 juli hebben beide heren met enkele bezwaarmakende bewoners gesproken. Tijdens dit gesprek zijn de bezwaren welke gemaakt zijn toegelicht. Ook hebben de heren de andere betrokkene gesproken en op basis hiervan hun conclusie in een persbericht verwoord:

PvdA Haarlemmermeer Niet tevreden met participatieproces herinrichting speelgelegenheid Ravelplantsoen

Ondanks deze heldere en veelzeggende conclusie voert de gemeente Haarlemmermeer haar plannen toch door. Het opnieuw plaats laten vinden van de participatie is niet bespreekbaar. De gemeente erkent de leermomenten en zal deze in komende participaties meenemen…

De bezwaarmakende bewoners aan het Ravelplantsoen trekken aan het kortste eind…