Gemeente Haarlemmermeer duwt ongewenste speelplaats door strot

Ravelplantsoen#Gemeentehaarlemmeer heeft besloten om het mooie grasveld aan het #Ravelplantsoen te Nieuw Vennep om te toveren in een nieuwe speelplaats. Aan weerszijde van het plantsoen is een al speelplaats ingericht en voldoende ruimte voor uitbreiding. Op 18 februari jl. werden de bewoners aan het plantsoen schriftelijk uitgenodigd voor het bijwonen van een bijeenkomst om uitbreiding van de bestaande speelplaatsen te bespreken en ideeën uit te wisselen. De bewoners hebben geen enkel probleem met herinrichting en het extra plaatsen van speeltoestellen bij de bestaande speelplaatsen en lieten om die reden de bijeenkomst aan zich voorbij gaan.

In tegenstelling tot het eerder schrijven van 18 februari jl. heeft de gemeente haar oog op het grasveld van het plantsoen laten vallen en wil deze inrichten voor de doelgroep van 6 t/m 12 jaar. Ruim 70% van de bewoners van het plantsoen heeft te kennen gegeven herinrichting van bestaande speelplaatsen prima te vinden, echter het grasveld dient te blijven zoals het is.

Ondanks het bezwaar dat de bewoners naar de gemeente hebben geuit, wil de gemeente het plan toch doorzetten, aldus het schrijven van de gemeente welke verscheidene bewoners van het plantsoen recentelijk hebben ontvangen.

De bezwaarmakende bewoners hebben te kennen gegeven het hier niet bij te laten en zullen dit aanvechten, desnoods door het ondernemen van juridische stappen. Gemeente Haarlemmermeer heeft op het gebied van communicatie, volgen van gestelde procedures en besluitvorming de nodige steken laten vallen en dat biedt mogelijkheden voor betrokkene.

Meer nieuws volgt.